Ons steunen?

Draagt u de Manege Moedig Voorwaarts en de Stichting Paardrijden Gehandicapten een warm hart toe? En wilt u ons ondersteunen? Heel graag! Want zoals u begrijpt kost het verzorgen van de paarden en het onderhoud van de manege veel geld.

Uw hulp is daarbij onmisbaar!

Naast de Stichting die de Manege runt, functioneert Stichting Steunfonds Paardrijden Gehandicapten om doneren en sponsoren van de manege eenvoudiger te regelen.
Ook Stichting Steunfonds heeft de ANBI status waardoor, mits aan gestelde voorwaarden wordt voldaan, giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Er zijn vele manieren waarop u de manege, de ruiters en de paarden kan ondersteunen. Lees hieronder de mogelijkheden. Alvast bedankt!

Donatie

Eenmalige donatie

Maak uw donatie over naar rekeningnummer NL26RABO0138425086 t.n.v. Stichting Steunfonds Paardrijden Gehandicapten te Leiden.

Donateurschap

Geef een jaarlijkse donatie aan de Manege en de Stichting en word donateur. Elk bedrag is mogelijk, vraag naar de opties. Wij helpen graag.

Paardenspullen doneren?

DonatieVoor de manege zijn wij altijd op zoek naar nog goed bruikbare paardenspullen, denk hierbij aan (onderdelen van) hoofdstellen, zadels, singels, stijgbeugels en stijgbeugelriemen, bokriempjes, dekens, dekjes, halsters, touwen, longeerspullen, beenbescherming, etc. Ongebruikte borstels zijn ook welkom. Wij kunnen altijd wel iets gebruiken voor onze paarden en zijn heel blij met alles wat u geeft!

Schenking

Periodieke schenking

Doe een periodieke schenking. Uw verbindt zich om jaarlijks, gedurende minimaal 5 jaar, een bedrag naar keuze te schenken. Hiervoor is sinds 1 januari 2014 geen notariële akte meer nodig. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst. Indien u hulp wilt bij het invullen, dan helpen wij u graag. 

Nalatenschap

Neem de Manege Moedig Voorwaarts en Stichting Paardensport Gehandicapten op in uw testament als begunstigde. Het is belangrijk om daarbij de juiste tenaamstelling te gebruiken en wel dat van ons steunfonds: “Stichting Steunfonds Paardensport Gehandicapten”. 

Bedrijven

Sponsorbord

Plaats een sponsorbord op de wanden van de paardrijbakken. Met meer dan 220 ruiters, vele vrijwilligers en al hun familie is de zichtbaarheid groot.

Adverteren op onze website

Plaats een advertentie op onze website en laat zo zien dat uw onze Stichting Steunfonds Paardrijden Gehandicapten en de manege een warm hart toe draagt.

Op maat

Er zijn veel mogelijkheden op het gebied van sponsoring. Heeft u zelf een idee om onze manege of stichting te ondersteunen of wilt u een andere vorm van samenwerking met ons bespreken? Neem dan contact op met de heer Piet van Dam op 06-51624360 of info@spgleiden.nl

Namens de paarden en alle ruiters, alvast bedankt!