Stichting SPG

De Stichting Paardrijden voor Gehandicapten voor Leiden en Omstreken (SPG) werd op 17 juni 1969 opgericht om lichamelijk, zintuiglijk en verstandelijk minder valide ruiters de kans te geven om op een verantwoorde manier paard te rijden. Sinds juni 1972 vinden de lessen plaats in de Manege Moedig Voorwaarts. Sindsdien maakt de SPG het mogelijk om ook lessen aan te bieden voor valide ruiters. 

Missie

Het doel van de stichting is: “Een hoogwaardige specifieke voorziening: “Manege Moedig Voorwaarts” in de regio Hoog Rijnland creëren waar mindervalide en valide ruiters verantwoord kunnen genieten van het paardrijden: als therapie of ter ontwikkeling of ter ontspanning.” 

Aangesloten bij

SPG en Manege Moedig Voorwaarts is aangesloten bij de Federatie Paardrijden Gehandicapten (SPG), de Federatie Nederlandse Rijscholen (FNRS) en de Stichting Veilige Paardensport (SVP). Je kunt er van op aan dat veiligheid voorop staat, de paarden goed worden verzorgd en dat er op niveau en door gediplomeerde instructrices les wordt gegeven.

Geschiedenis

1969

De Stichting Paardrijden voor gehandicapten voor Leiden en Omstreken is opgericht op 17 juni 1969. Initiatiefnemer hiertoe was Liesbeth Vrielink. Zij zag de therapeutische meerwaarde van het paardrijden voor lichamelijk minder-validen.

In Wassenaar begon de stichting met twee eigen pony’s waarbij in eerste instantie onderdak werd gevonden bij manege “Riders Paradise” en later bij families v.d. Lelie en Aubert. Ruiters van het Zeehospitium uit Katwijk aan den Rijn en partculieren reden daar onder leiding van FPG-instructrice Marian Knijff.

1971

In mei 1971 verhuisde de stichting met inmiddels zes pony’s naar Leiden en kon naast de Mytylschool een stuk land huren. Omdat er geen mogelijkheid was om binnen te rijden werd er in de winter een circustent geplaatst door Tony Boltini. Hierdoor konden de lessen tijdens slecht weer doorgang vinden.
Inmiddels werden er plannen gemaakt voor de bouw van een eigen manege. Met behulp van onder andere de Rabobank werd in januari 1972 begonnen met de bouw, waarna de manege op 10 juni 1972 kon worden geopend door de heer Bischoff van Heemskerk.

1973

In april 1973 was een zware storm er de oorzaak van, dat grote delen van het dak van de stal en de binnenmanege werden weggeblazen. Het gebouw werd hersteld en staat nu inmiddels 50 jaar aan de Wassenaarseweg. Het gebouw is in die jaren wel aan alle kanten uitgebreid met een nieuwe stal, een hooi-opslag en loopstallen voor de pony’s. Dit omdat in de loop der jaren het paardenbestand is uitgegroeid tot ruim 20 in aantal. 

1987

Voor opslag van het vele stro, nodig voor de bodembedekking in de stallen, werd in 1987 een stroberg neergezet. Het houten gebouw werd inmiddels door weersinvloeden aangetast en in 1993 werd het noodzakelijk een wandbescherming aan te brengen. Dankzij de Rotary Club Leiden kon de firma Remco BV uit Best het exterieur van de manege geheel vernieuwen.

2014

Rond 2014 had de manege het zwaar, er was veel achterstallig onderhoud en te weinig vrijwilligers die mee konden helpen. Aan de Leiderdorpse paardenliefhebber en vrijwilliger Piet van Dam werd gevraagd een actievere rol te gaan spelen. Van Dam weet van aanpakken. De manege heeft met een nieuw bestuur en veel nieuwe vrijwilligers in die tijd onder zijn bevlogen leiding een metamorfose ondergaan. 

2017

Zo werd het weiland hersteld, de kantine gemoderniseerd en kwam er een spiksplinternieuwe open rijbak tot stand. Het sluitstuk was de realisering van een nieuwe overdekte buitenbak. Het stelt de ruiters in staat ook met slecht weer en in de wintermaanden buiten te rijden. Dit is allemaal gerealiseerd dankzij de financiële hulp van vele sponsors!

overdektebuitenbak