ANBI Status

De Stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u uw gift aan onze manege aftrekken van uw inkomstenbelasting. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

Hieronder staat het beleidsplan en de jaarlijkse Staat van Baten en Lasten.

ANBI

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Stichting Paardrijden voor Gehandicapten heeft een Steunfonds. Het vermogen wordt gevormd door subsidies en sponsorgelden, activiteiten, donaties, bijdragen van contribuanten, schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere soorten baten. 

Hieronder staat het beleidsplan en het jaarlijkse financieel verslag:

  • ANBI Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten
  • Stichting Steunfonds Paardrijden – financieel verslag 2018
  • Stichting Steunfonds Paardrijden – financieel verslag 2019
  • Stichting Steunfonds Paardrijden – financieel verslag 2020
  • Stichting Steunfonds Paardrijden – financieel verslag 2021

Donaties/Sponsoring?

Draagt u de Manege Moedig Voorwaarts en de Stichting Paardrijden Gehandicapten een warm hart toe? En wilt u ons ondersteunen? Heel graag!

Zoals u begrijpt kost het verzorgen van de paarden en het onderhoud van de manege veel geld. U kunt  de manege en de paarden steunen door:

– Eenmalige donatie

– Donateurschap

– Sponsoring

– Paardenspullen doneren

Namens alle ruiters en paarden, alvast hartelijk dank!!