Instructie

De lessen worden gegeven door enthousiaste, ervaren en gediplomeerde instructrices. Alle instructeurs hebben, naast het basisdiploma “Instructeurs”, ook een diploma “Instructeur van de Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG)” of vergelijkbaar. Dat betekent dat de instructie wordt aangepast aan het niveau van de les. 

De lessen bij onze manege zijn op paardrijniveau samengesteld, dus zowel mindervalide als valide ruiters kunnen in een les zitten. Daarnaast zijn er ook speciale lessen voor diegene die (tijdelijk) niet kunnen deelnemen aan de reguliere lessen.

Onze instructrices volgen regelmatig bijscholingscursussen en zijn tevens in het bezit van een “Bedrijfshulpverlenings (BHV) certificaat” en een “certificaat EHBO voor paarden”.

Kortom, op Manege Moedig Voorwaarts, staan we voor professionaliteit en kwaliteit!  

paardrijles