Regels tijdens de lessen

 • Handschoenen en eigen cap zijn verplicht. 
 • De ruiter is 5 minuten voor aanvang aanwezig. 
 • De ruiter wacht bij de ingang (grijze hek). 
 • Ouders/begeleiders hebben geen toegang tot het terrein. 
 • De ruiter wacht bij de ingang totdat de instructrice de ruiter ophaalt.
 • De paarden staan opgezadeld klaar.
 • De ruiter rijdt in de buitenbak(ken).
 • De ruiter verlaat na de les direct weer het terrein. 
 • Ouders/begeleiders wachten, op 1,5 meter afstand van elkaar, buiten het terrein (grijze hek) en kunnen daar de ruiter weer ophalen.
 • Tussen de lessen zit 15 minuten, zodat alles schoongemaakt kan worden, de groepen elkaar niet tegenkomen, en er tijd is om de paarden op/af te zadelen. 

Corona maatregelen blijven van kracht

 • Kantine en toiletgebouwen blijven dicht.
 • Alleen met toestemming van de instructrice zijn stallen en zadelkamers toegankelijk.
 • Handen wassen voordat je naar de manege komt en ook als je weer thuis bent.
 • Handschoenen dragen gedurende je aanwezigheid op de manege.
 • Niezen en hoesten in je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden.
 • Je blijft thuis blijf thuis bij klachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts).
 • Je blijft thuis als je iemand in je gezin koorts heeft.